Kan ik kandideren voor vaste benoeming?

K

In de regel worden vaste benoemingen uitgesproken op 1 januari. Af en toe wordt er wel eens een extra benoemingsronde geörganiseerd, waarmee ik in deze tekst geen rekening houd.

Er zijn drie mogelijke ‘vertrekbasissen’ om je kandidaat te stellen voor een vaste benoeming. De meest voorkomende vertrekbasis is je tijdelijke aanstelling van doorlopende duur (TADD). De andere vertrekbasissen zijn je verlof voor TAO, reaffectatie of wedertewerkstelling.

A. Dienstanciënniteit

Op 31 augustus voorafgaand aan de datum van vaste benoeming moet je over 360 dagen dienstanciënniteit beschikken in het ambt waarvoor je een vaste benoeming wil in de scholengroep waar je kandideert. Het schoolbestuur kan beslissen om dienstanciënniteit bij een andere scholengroep in aanmerking te nemen.

Je wenst een vaste benoeming als opvoeder. In het eerste jaar werkte je voltijds als leraar. In het tweede jaar werkte je voltijds als opvoeder. Je verwierf 720 dagen anciënniteit in de scholengemeenschap waarvan 360 dagen als opvoeder. Het zit goed met je anciënniteit voor beide ambten.

Opgelet, wanneer je binnen het ambt van leraar wil kandideren voor een vak waarvoor je ‘slechts’ een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs hebt, moet je 360 dagen anciënniteit hebben IN DAT VAK.

Voor het berekenen van je dienstanciënniteit komen alle dagen (incl. weekends en feestdagen) tussen de eerste en de laatste dag van aanstelling in aanmerking. Deze dagen mag je bovendien nog eens met 1,2 vermenigvuldigen. Je kan maximaal 360 dagen anciënniteit per jaar verwerven. (zie ook Berekening anciënniteit)

B. Effectieve TADD-aanstelling

Op 31 december voorafgaand aan de benoemingsdatum moet je minstens één uur effectief aangesteld zijn als TADD’er binnen het ambt (maar niet noodzakelijk binnen het vak) waarvoor je een vaste benoeming wenst in de scholengemeenschap waar je die benoeming wenst. Het volstaat dus NIET om het recht op een TADD te hebben. Je moet minstens één uur effectief aangesteld zijn als TADD’er.

Je hoeft dus geen effectieve TADD-aanstelling te hebben in de school waar je wil kandideren voor een vaste benoeming. Een effectieve TADD-aanstelling in één van de scholen van de scholengemeenschap volstaat om in elk school van de scholengemeenschap te kunnen kandideren voor een vaste benoeming. Dit laatste met uitzondering van de scholen waar je laatste evaluatie negatief was waardoor je in die school van de scholengemeenschap geen TADD recht hebt verworven. Echter kan het schoolbestuur alsnog beslissen om je ook in die school een vaste benoeming te geven.

Mathias heeft in schooljaar X een voltijdse opdracht als leerkracht in een vak waarvoor hij een vereist bekwaamheidsbewijs heeft. Hij verwerft het recht op TADD voor de vakken waarvoor hij een vereist bekwaamheidsbewijs heeft. Helaas blijkt dat er geen enkel uurtje binnen die vakken beschikbaar is. Thessa krijgt wel een voltijdse aanstelling als leerkracht in een vak waarvoor ze een voldoende geacht bekwaamheidsbewijs heeft. Dit is echter een TABD-aanstelling en daardoor kan Thessa NIET kandideren voor vaste benoeming.

C. beschikbaarheid

Je kan maar een vaste benoeming krijgen in betrekkingen die beschikbaar zijn. Elk jaar zal het schoolbestuur ten laatste op 15 november een overzicht van alle beschikbare betrekkingen bekend maken aan haar personeel dat in dienst was tussen 15 oktober en 15 november.

Die lijst is zeer gedetailleerd. Je zal er bv. op zien dat er 2 u. AV Frans in de 2de graad TSO beschikbaar is. Je kan jezelf kandidaat stellen voor alle betrekkingen waarvoor je recht hebt op TADD.

https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9212

Commentaar toevoegen

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Laatste berichten