Mijn kind is ziek en heeft mij thuis nodig. Wat nu?

M

Wanneer je kind wordt door ziekte of een ongeval dan heeft het jou mogelijks nodig. Je hebt in dat geval recht op verlof wegens overmacht. Niet enkel als je kind getroffen wordt door ziekte of een ongeval kan je dit verlof opnemen, ook als bv. je echtgenoot/echtgenote, de partner met wie je samenwoont of een bloedverwant jou nodig heeft dan kan je van dit verlof genieten.

De wet spreekt over “je aanwezigheid is vereist”, maar dat is een ruim begrip. Dit kan zowel thuis zijn (bv. om hen medische zorgen toe te dienen) als elders (bv. vergezellen naar een doktersbezoek, aanwezigheid in het ziekenhuis …). Of jouw aanwezigheid vereist is, is de bevoegdheid van de arts. De arts moet hiervoor een medisch attest schrijven. In tegenstelling tot afwezigheid wegens ziekte mag dit een eenvoudig doktersattest zijn, het hoeft geen PERS16 te zijn.

Eveneens in tegenstelling tot afwezigheid wegens ziekte moet een attest vanaf de eerste (halve) dag worden voorgelegd. Hier geldt dus niet dat je de eerste dag zonder administratieve rompslomp kan afwezig zijn.

Het verlof wegens overmacht kan opgenomen worden in halve dagen en dit voor maximum 4 dagen per kalenderjaar.

Bron: 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document/15922
door meneer.depuydt

Laatste berichten