Tagvba

Opmaak van alle tabellen in een WORD-DOCUMENT met VBA

O

Bij de opmaak van een oud document wilde ik alle tabellen opmaken. Het document bevatte echter honderden tabellen. Er lijkt op het eerste zicht geen eenvoudige manier te zijn om alle tabellen te selecteren en die van een opmaak te voorzien.

Daarom schreef ik dit stukje VBA-code, waar jullie misschien ook iets aan hebben?

 Dim objDoc As Document
 Dim objTable As Table
 
' Dit versnelt het proces aanzienlijk! 
 Application.ScreenUpdating = False
 
 Set objDoc = ActiveDocument
 With objDoc
' Alle tabellen dus
  For Each objTable In .Tables
'Een doorlopende lijn aan de buitenkant, een stippellijntje aan de binnenkant
   objTable.Borders.InsideLineStyle = wdLineStyleDot
   objTable.Borders.OutsideLineStyle = wdLineStyleSingle
' Eerste rij krijgt een zwarte achtergrond én vette tekst.
   objTable.Rows(1).Range.Bold = True
   objTable.Rows(1).Range.Shading.BackgroundPatternColor = wdColorBlack
  Next
 End With

Laatste berichten