Tagbinair

Getallen converteren Decimaal naar Octaal, Hex, Binair

G

Een oefeningetje die we in de lessen technologische opvoeding allemaal wel hebben moeten maken? Getallen omzetten van het ene talstelsel naar het andere. Nu nog makkelijker met Powershell (zonder de ingebouwde functies)

cls
$i = Read-Host("Geef een getal tussen 0 en heeel veel :")
while ($stelsel -ne "2" -and $stelsel -ne "8" -and $stelsel -ne "16")
{
  $stelsel = Read-Host("Wil je converteren naar Binair (2), Octaal (8) of Hexadecimaal (16) ?")
}
$hexArray = @("0", "1","2","3","4","5","6","7","8","9","A","B","C","D","E","F")

$reststring = ""
while ($i -gt 0)
{
  $reststring = $hexArray[$i % $stelsel] + " " + $reststring
  $i = [Math]::Truncate($i / $stelsel)
}
  Write-Host "=>" $reststring "<="

Laatste berichten