Taganciënniteit

Berekening anciënniteit

B

De berekening van het aantal dagen anciënniteit is anders voor tijdelijke personeelsleden dan voor vastbenoemde personeelsleden. Voor vast benoemde personeelsleden wordt er gekeken hoeveel dagen er zitten tussen de start- en einddatum van aanstelling. Alle kalenderdagen tellen mee (weekends, vakanties …). Je kan maximaal 360 dagen (12 maanden van 30 dagen) anciënniteit per jaar opbouwen.

Voor tijdelijke personeelsleden wordt er gekeken hoeveel dagen er zitten tussen de start- en einddatum van aanstelling. Dat aantal wordt vermenigvuldigd met 1,2. Alle kalenderdagen tellen mee met uitzondering van de zomervakantie. Je kan maximaal 360 dagen (12 maanden van 30 dagen) anciënniteit per jaar opbouwen. Om het niet al te makkelijk te maken is er een uitzondering voor administratief personeel. Bij hen worden alle dagen meegeteld (incl. zomervakantie) maar het aantal dagen wordt niet vermenigvuldigd met 1,2.

Voor wie minstens halftijds werkt (50%) telt elke dag voor een volledige dag anciënniteit. Voor wie minder dan halftijds werkt telt elke dag voor een halve dag. Voor alle duidelijkheid … Stel je werkt voltijds en hebt al je lesuren te presteren op maandag, woensdag en vrijdag. Dan heb je op een week wel degelijk 7 dagen anciënniteit verworven: geen 3, geen 5, maar 7!

Enkele voorbeelden:

Naomi is een tijdelijke leerkracht die in dienst komt op 1 oktober en van wie de aanstelling eindigt op 31 december. Gedurende deze periode had zij een lesopdracht van 80%. Zij verwerft 109,2 (91 x 1.2) dagen anciënniteit.

Barbara is een tijdelijke leerkracht die in dienst kwam op 1 september voor een voltijdse opdracht. Op 31 maart eindigt die voltijdse opdracht maar Barbara behoudt een opdracht van 30% tot 30 juni. Zij verwerft 307,2 dagen anciënniteit. Met name 253,2 dagen voor het eerste deel van de opdracht (211 x 1,2) + 54 dagen voor het tweede deel van de opdracht (90 dagen / 2 * 1,2).

Belangrijke noot:

  • Bij het berekenen van dienstanciënniteit in functie van TADD wordt de x1.2 regel nooit toegepast!
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=12657#143197

Laatste berichten